Batarya üretimi 10 yılda 40 kat artacak

Global emisyon gayelerine ulaşılması için ulaşımda elektrifikasyonun artırılması gerekirken, elektrikli araçlara yönelik batarya üretiminde mevcut durumda yıllık 160 gigavatsaat olan kapasitenin 2030’da 6 bin 600 gigavatsaate yükseleceği öngörülüyor.

Milletlerarası Güç Ajansı tarafından hazırlanan “2050’de Sıfır Emisyon: Global Güç Bölümü İçin Yol Haritası” başlıklı raporuna nazaran, 2030 için öngörülen batarya üretim kapasitesine ulaşmak için her yıl yaklaşık 20 adet olmak üzere yıllık 35 gigavatsaat üretim kapasitesine sahip tesisin inşa edilmesi gerekiyor.

Global güç bölümünün 2050’de sıfır emisyon maksadına ulaşması için esaslı bir dönüşüme gereksinim duyulurken, bu dönüşümün elektrik, ulaşım ve üretim bölümlerinde ağırlaşması amaçlara ulaşılması açısından büyük ehemmiyet taşıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Pak güç kaynaklarının hissesinin artmasıyla elektrifikasyonun sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde kilit rol oynaması ve elektrikli araçların global otomotiv pazarında bugün yüzde 5 olan hissesinin 2030’da yüzde 60’a yükselmesi bekleniyor.

Rapora nazaran, 2025 yılına kadar neredeyse satılacak tüm taşıtların elektrikli olacağı, 2050 yılına kadar ise ağır vasıtaların neredeyse tamamının hidrojen yakıt hücreli ya da elektrikli olacağı varsayım ediliyor.

Böylece, global manada elektrikli araçlar için batarya üretim kapasitesinin mevcut durumda yıllık 160 gigavatsaat olan düzeyinden 2030’a kadar 6 bin 600 gigavatsaate yükseleceği öngörülüyor.

Mevcut durumda yetersiz kalan gelişmiş batarya teknolojilerinin performansının artırılması hedefiyle hidrojen üretiminde elektrolizörlerin geliştirilmesine ve ileri pak güç üretim teknolojilerine hükümetlerin daha fazla takviye vermesi gerekiyor.

KRİTİK MİNERALLERE MUHTAÇLIK ARTACAK
Rapora nazaran, batarya teknolojisinin ilerlemesi bu alanda kullanılan kritik mineral talebinin artışı manasına gelirken, lityuma olan talep 2030’da bugüne kıyasla 30 kat artacak.

Kritik mineral kaynaklarının tıpkı ülke yahut bölgede bulunmadığına işaret edilen rapora nazaran, madencilikte uzman şirketlerin bu bahisteki deneyim ve yeteneklerini artırması bu minerallere olan talebin daha uygun fiyatlarla karşılanmasına imkan sağlayacak.