Blockchain teknolojisi nedir? (Blockchain (Blokzincir) nasıl çalışır?)

Bloklardan oluşan zincir yapıdaki Blockchain, şifrelenmiş süreç takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir veritabanı sistemidir. Para transferlerinde her adım bir bloğu oluşturur. Örneğin göndericinin ismi, gönderilen fiyat üzere bilgilerden her biri bir bloktur. Transfer süreci esnasında oluşturulan bu bloklar şifrelenir, asla değiştirilemez ve kırılamaz hale getirilir.

Bu bloklar tüm ağdaki herkese dağıtılır ve herkeste tıpkı şifreli bilgiler bulunur. Blockchain’ in merkeziyetsizleştirilmiş olma prensibi bu teknolojiye dayanır.

Blok üzerindeki bilgiler yalnızca üzerlerinde belirtilen alıcı ve satıcı tarafından işlenebilir. Bununla birlikte Blockchain teknolojisi şeffaftır, isteyen herkes şu ana kadar birikmiş blokları inceleyip onları gözden geçirebilir.

Blockchain teknolojisi ferdî kullanıcılara dijital kimlik üzerinde control imkanı sağlar. Münasebetiyle global açık bir hesap defteri olan blockchain yalnızca kripto paraların üretiminde değil birçok farklı alanda saklama, yönetme ve depolama üzere süreçler için kullanılır.

Dijital kimliğe sağladığı imkan onu itimat iktisadının anahtarı kılmaktadır. Bu açıdan blockchain yalnızca finans dalı ile sonlu kalmamakta, dijital teknolojinin sunduğu imkan işletmeler tarafından da fırsata dönüştürülmektedir. Bu istikametiyle blockchain teknolojisinin dördüncü sanayi ihtilalinin merkezinde yer aldığı öne sürülmektedir.

Önümüzdeki süreçte teknolojinin hayatımızda meydana getireceği büyük tesirin toplumsal medya, büyük bilgi, robotlar ya da yapay zeka ile gerçekleşmeyeceğini tabir eden Don Tapscott gerçek ihtilalin sanal-dijital paranın temelini oluşturan blockchain olduğunu tabir ediyor. Blockchain teknolojisi ile farklı dalların teknolojiyle entegre olmasını sağlayan kıymetli adımlar atılıyor.

Blockchain’in getirdiği fırsatlar; finans, sıhhat, bilim, sanayi üzere farklı dal ve alanlarda hayatımızı kolaylaştırıp, iş yapma biçimlerini değiştiriyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN KRİPTO PARAYA ÖDEME FRENİ: DÜNYADA KRİPTO PARA DÜZENLEMELERİ NASIL?