Oyun Girişimcisi Yetiştirme Projesi Başlıyor!

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Hür Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı), TOGED (Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği) ve Ankara Kalkınma Ajansı işbirliği ile, Oyun Teşebbüsçüsü Yetiştirme Projesi başlıyor.

Üniversite mezunu yahut öğrencilerinden oluşan gençlerin oyun teşebbüsçüsü olarak yetiştirilmesi düzenlenecek 6 ay vadeli bu proje, Gençlik Projerli Takviye Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Projenin genel maksadı gençlerin oyun teşebbüsçüsü olabilmeleri ve kendi işlerini kurabilmelerini, kendi işlerini kurma konusunda devlet takviyelerden yararlanmalarını, oyun teşebbüsçüsü bireylerin teşebbüsçü istikametlerinin açığa çıkarılmasını ve yeni teknolojilerle bütünleşik yaratıcılıklarının güçlendirilmesini sağlamak.

Eğitimlere 20-35 yaş aralığında üniversite öğrencisi ya da mezunu, kayıt yapan ve belirtilen tarihler içerisinde (Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 2021) uygun görülen tarih aralığında 1 ay müddet ile iştirak sağlayabilecek, kayıt bilgileri oyun girişimciliğine uygun bulunan gençler gençler katılabilecek.

Katılacak kişinin Unity ve tasarım için Photoshop programlarını başlangıç düzeyinde bilmesi gerekiyor. İştirakçiler program boyunca 20 bireyden oluşan 4 farklı küme belirlenerek seçildikleri küme için 1 ay devamlılık sağlamaları durumunda programı tamamlamış sayılacaklar ve sertifikalandırılacaklar.

Eğitim bahisleri ise şöyle:

  • Girişimcilik Eğitimi (70 Saat)
  • Oyun Geliştirme Eğitimi (70 Saat)
  • Liderlik Eğitimi (70 Saat)

(Her küme 30 gün içerisinde tüm eğitimleri tamamlanmış olacak.)

Eğitimler Ankara’da Ankara Kalkınma Ajansı’nda yüz yüze gerçekleştirilecek ve katılmaya hak kazananlar eğitimler başlamadan evvel iştirakçilere e-mail ile bildirilecek.

Eğitim programını görüntülemek için şu adresi, Eğitim programına kayıt olmak için şu adresi kullanabilirsiniz.