Proje sonuç verdi; morkaraman cinsi koyun altız doğurdu

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Kısmı Lideri ve İşletme Sorumlusu Doç. Dr. Ali İhsan Atalay, “Morkaraman ırkı koyunlarda çoğul gebeliğin elde edilmesi için 45 koyunumuz üzerinde çalışmalar yaptık. Bu koyunlardan toplam 86 sağlıklı kuzu elde etmeyi başardık. Böylelikle hayvan başına düşen yavru sayısını 1,91 oranına çıkardık” dedi.

Türkiye’de 1 milyon 224 bin 683 baş koyun varlığı ile 5’inci sırada olan ancak yavru randımanında istenilen düzeyde bulunmayan Iğdır’da harekete geçildi. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nce hazırlanıp, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma Yönetimi tarafından desteklenen ‘Morkaraman Koyun Yetiştiriciliğinde Yavru Randımanının Artırılması Projesi’ ile 45 morkaraman üzerinde çoğul gebelik çalışması başlatıldı. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Kolu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Kaya ile Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi, Araştırma Vazifelisi Gökhan Koçak’ın yürüttüğü çalışma ile koyunlardan 86 kuzu elde edildi. Koyunculuk işletmesinde süren çalışmalarda bir koyun ise altız doğurdu. Kuzuların sıhhat durumunun düzgün olduğu belirtildi.

’86 SAĞLIKLI KUZU ELDE ETMEYİ BAŞARDIK’

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Kısmı Başkanı Doç. Dr. Atalay, projenin bölge iktisadına de katkı sunacağını söyledi. Sürü ortalamasında yavru randımanının 0,98 ile 1,05 olduğunu belirten Atalay, “Bu da hayvansal randımanı ve hayvancılık faaliyetlerinin ekonomik getirisini maalesef kısıtlıyor. Biz de üniversitemiz çatısı altındaki koyunculuk işletmemizde morkaraman ırkı koyunlarda çoğul gebeliğin elde edilmesi için 45 koyunumuz üzerinde çalışmalar yaptık. Bu koyunlardan toplam 86 sağlıklı kuzu elde etmeyi başardık. Böylelikle hayvan başına düşen yavru sayısını 1,91 oranına çıkardık. Artık çalışmalarımızı rutin hale getirerek, kuzu randımanını daha da artırmayı ve bölgedeki yetiştiricilerimize örnek olmayı hedefliyoruz” dedi. Çoğul gebeliklerin yüzde 25’inin genetik, yüzde 75’inin ise beslenme ve bakım ile ilgili olduğunu aktaran Doç. Dr. Atalay, yavru randımanının artırılmasında yeni ırkların getirilmesi ve melezleme çalışmalarının da tesirli olduğunu lisana getirdi.

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Koçak da “Morkaraman koyununda ikiz doğum oranı 2-3 olarak biliniyordu. Biz burada üçüz, dördüz, beşiz hatta altıza kadar kuzu randımanı elde etmeyi başardık. Bu sonuçların bölgeye uygun bir katkı sunacağı kanaatindeyiz. Hakikaten üreticilerimizin günden güne talepleri de artıyor. Iğdır Üniversitesi olarak üreticilerimizin taleplerini karşılamaya ve hizmet etmeye hazırız” diye konuştu.