WWF: Dünyamız için beslenme alışkanlığımızı değiştirmeliyiz

Almanya’da kişi başına et tüketimi 2020 yılında 57,3 kilogram oldu. Bu, 1989 yılından bu yana ülkede en az et tüketilen yılın 2020 olduğunu ortaya koyuyor. Lakin Dünya Doğayı Müdafaa Vakfı (WWF) dataları gözönünde tutulacak olursa, bu ölçünün da hem sıhhat açısından hem de ekolojik münasebetlerle yarı yarıya azaltılması gerekiyor.

Almanya halkının beslenme alışkanlığının bıraktığı ekolojik ayak izini ele alan “Gelecek tabaklarımızda yatıyor” başlıklı WWF araştırmasının sonuçları çarşamba günü Berlin’de açıklandı. Araştırmanın raportörü Tanja Dräger de Teran’a nazaran, “Beslenme alışkanlıklarımız gezegen açısından en üst düzeyde belirleyici.”

Dünya genelinde yaşanabilir alanlarının yaklaşık üçte birinde ziraî faaliyetler yürütülüyor. Bu da WWF datalarına nazaran biyolojik çeşitlilik kaybının yüzde 70’ine, ormanların yok olmasının da yüzde 80’ine sebep oluyor. Tekrar dünya genelinde üretilen ve global ısınmanın esas sebeplerinden olan sera gazının yüzde 21 ila yüzde 37’si beslenme alışkanlıklarımızla ilgili.

ET TÜKETİMİNİN AZALTILMASI GEREKLİLİĞİ
WWF raporunda bu mevzuyla ilgili olarak, “Beslenme alışkanlığımızı değiştirmediğimiz sürece, tesirli bir iklim müdafaa siyaseti ve Paris İklim Tepesi maksatlarını tutturmak mümkün değil” tabiri kullanılıyor. Et tüketiminin yarı yarıya azaltılması ve sofralarda daha fazla zerzevat ve meyvelerin yer alması, araştırmaya nazaran beslenmeye bağlı sera gazı emisyonlarını ve doğal alanların tüketimini çok değerli oranda azaltacak.

WWF’nin raporunda yer alan dikkat cazip bilgilerden biri de dünyada yaşayan herkes için var olan ortalama tarım alanı. Bu günümüzde kişi başına 2 bin metrekare büyüklüğünde. 2050 yılında ise, hem dünya nüfusunun artışı hem de iklimdeki değişiklikler nedeniyle bunun bin 700 metrekareye düşmesi bekleniyor. Daha şimdiden verimli tarım alanları kritik derecede azalırken, bu alanları olumsuz etkileyen tehlikeler artıyor.

TARIM ALANLARININ YANLIŞ KULLANIMI
“Bugünkü beslenme alışkanlıklarımız, sahip olduğumuz tarım alanının neredeyse tamamını besin üretimine ayırmamızı zarurî kılıyor. Bu alanların yüzde 75’i yalnızca et, süt ve yumurta üzere hayvansal besinlerin üretimi için kullanılıyor” sözlerinin yer aldığı raporu kaleme alan uzmanlar, bu oranların çok yüksek olduğunu vurguluyor. İnsanlığın mevcut tarım alanlarında, güç üretiminde, dokumacılıkta, ilaç endüstrinde ve organik bazlı plastik üretiminde kullanılacak bitkileri yetiştirmeye de gereksinimi olduğu, temeli petrole dayanan hammadeleri terk etmek için bunun bir mecburiyet olduğu belirtiliyor.

WWF’in kapsamlı raporuna nazaran, iklim şartlarına ziyan vermeyecek ya da daha az ziyan verecek bir beslenme alışkanlığının bir öbür münasebeti de hayvan yemleri. Kelam konusu raporun bu mevzuyla ilgili kısmında de şu sözler yer alıyor :

“Hayvan yemlerine katılan soya, ziraî faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının açık orta birinci sebebi.” Tüketilen soyanın çok büyük bir kısmının Brezilya’da üretildiğini ve bu üretim için yağmur ormanlarının yok edildiğini ortaya koyan rapora nazaran, birebir vakitte bu eser hayvanlardan insanlara bulaşan, HIV, Sars, Ebola ve son olarak da Covid-19 üzere hastalıkların ortaya çıkması açısından da bir risk oluşturuyor.